O NAŠÍ ORGANIZACI

Umělecká agentura Ambrozia nabízí dětem a mladým lidem od roku 2003 různorodou náplň volného času. Věnujeme se zejména umělecké tvorbě (přípravě na divadlo, film, tanec, muzikál, moderování). Na našich kurzech učí špičkoví lektoři (herci, moderátoři, zpěváci, tanečníci) a pracuje se s kvalitní technikou.

S účastníky pracujeme hlavně celoročně. Naši stálí kamarádi se pak mohou účastnit různých týdenních kurzů (jarní prázdniny v Alpách, letní kurzy v ČR i u moře, podzimní prázdniny) nebo víkendových workshopů. Zde navazují na celoroční práci se svými lektory a nebo na tvorbu projektů z předchozích kurzů. Více informací o této naší činnosti najdete na www.ambroziada.cz.

Naše letní tábory jsou ale otevřené i novým zájemcům, kteří s námi celoročně nepracují. Každoročně na naše turnusy přijíždí několik set těchto nových zájemců. Hledáme aktivní mladé lidi od 8 do 17 let, kteří chtějí pracovat na projektech v oblasti divadla, filmu, muzikálu, tance nebo moderování.

V přihlášce si vyberete, o co přesně máte zájem a my vás podle vaší volby zařadíme do skupiny. A pokud se Vám u nás zalíbí, nabídneme vám možnost
navazujících kurzů nebo celoroční spolupráci.


NAPSALI NÁM NAŠI LEKTOŘI

Letní Ambroziáda 2016 - Martina BezouškováMartina Bezoušková
Herečka, pedagožka DAMU

"Jako studentka DAMU jsem si za motto své diplomky zvolila citát Friedricha Nietzscheho: "I to nejnepatrnější tvoření má větší cenu než mluvení o věcech již vytvořených." Jako herečka i pedagožka to vnímám pořád stejně a v Ambrozii můžu radost z tvoření předávat dál. Tak ať nás to všechny společné pořád baví!"

 

Letní Ambroziáda 2016 - Václav KoptaVáclav Kopta

Herec

 

"Jakákoliv aktivita, která dnešním mladým lidem pomáhá najít své místo v životě i v současném složitém světě - má smysl! Jsem rád, že jsem aspoň nepatrně  mohl té sympatické skupině talentovaných dětí pomoci  vykročit na téhle cestě pravou nohou. Přeju Ambroziádě i do budoucna mnoho takových obětavých lidí, které jsem měl v létě tu čest poznat. Držím vám palce!"


 

Letní Ambroziáda 2016 - Jan LengyelJan Lengyel

Producent a režisér

 

"Mne s Ambroziádou seznámil Tomáš Magnusek a zatím jsem se zúčastnil dvou běhů - v Jihlavě a v Hradci Králové. Nevím zda je to standart nebo jsem měl prostě jen štěstí, ale vždy jsem měl jako lektor na starosti perfektní děti a mladé lidi, se kterými byla opravdu radost pracovat. To je myslím velká výhoda těchto akcí, protože se zde scházejí lidé, které dané obory opravdu zajímají a nejsou tam z donucení jako ve škole. Já jsem zároveň vděčný za možnost zde učit a poznávat nové lidi, protože jsem přesvědčen, že mnoho z nich u filmu nakonec zakotví a budeme se potkávat i jako spolupracovníci a kolegové. Pokud to jde, snažím se s účastníky udržovat kontakt i nadále a občas někoho oslovím, zda by si nechtěl vyzkoušet nějakou asistenci či brigádu na nějakém větším filmu nebo televizním pořadu. Je jasné, že Ambroziáda nemůže nahradit filmovou školu nebo podobné profesní vzdělávání, ale seznámí účastníky se základy problematiky jak po teoretické, tak i praktické stránce. Jako průprava třeba na střední školu uměleckého zaměření je tedy Ambroziáda, myslím, velice dobrý podnik."Letní Ambroziáda 2016 - Míša JadrnáMichaela Jadrná

Programová ředitelka Tip rádia, moderátorka

 

"Ambroziáda je dle mého názoru naprosto jedinečný a skvělý projekt. Nabízí dětem více, než se zdá. Převážně působím jako lektorka moderování a moderování jako takové se děti vlastně nemají šanci kde jinde naučit. Žádná ZUŠ nic takového nenabízí a hodiny moderování se objevují až na vybraných vyšších či vysokých školách. Na Ambroziádě děti poznají, co moderování a mediální výchova znamená, že to není jen zábava, ale profese, která má svá přesná pravidla. Zkusí si mluvení na mikrofon, práci před kamerou, moderování večerního programu, točí zpravodajství a když se k tomu přidají zážitky, kamarádství a setkání se známou osobností, mají na co vzpomínat. Jsem moc ráda, že mohu být součástí takového projektu a někdy lituji, že něco podobného nebylo v dobách mého dětství. Vždy, když končíme nějaký turnus, mám krásný pocit, že jsme dětem předali maximum a doufám, že na mě jako na lektorku budou vzpomínat... Díky sociálním sítím jsem s řadou účastníků v kontaktu a nic nepotěší více než fakt, že se vracejí a těší se na další výuku a dobrodružství."